top of page
  • תמונת הסופר/תRami Shkalim

הסיפור התמוה של לידת משה, אחיו החורגים והקשר לכור האטומי האירני - מאמר ב

במאמר הקודם סקרתי את נסיבות לידתו של רבינו, והעליתי מספר שאלות: עם מי התחתנה יוכבד לאחר גרושיה? את מי ילדה? מה הקשר של כל זה לכור האטומי האירני?


הבא ונעבור לספר במדבר, פרשת בהעלותך, פרק יא, שם נקרא את המשך הסיפור. מסופר שם על קשיי משה להנהיג את העם הדורש ממנו בשר לאכול ועוד בקשות שונות ומשונות. לנוכח קשיי משה להנהיג את העם לבדו, מבקש ממנו האל לאסוף שבעים מזקני ישראל, ועל ידי האצלה מרוחו של משה עליהם יוכלו הם לסייע בעדו להנהיג את ענייני העם. כך נוצרה ונולדה הסנהדרין הראשונה. משה בוחר שישה זקנים וחכמים מכל שבט, ובסך הכל שבעים ושניים מחכמים משנים עשר שבטי ישראל. נדרשה הגרלה כדי לבחור שבעים זקנים מתוך השבעים ושניים. שני זקנים סרבו לעמוד לבחירה והתחילו להתנבא במחנה, אלו הם אלדד ומידד. וכך כותב על כך יונתן בן עויזאל (דברים, יא כו):

"ואשתיירו תרין גוברין במשריתא שמיה דחד אלדד ושמיה דתניין מידד בנוי דאלצפן בר פרנך דילידת ליה יוכבד ברת לוי בזמן דפטרה עמרם גברה ואתנסיבת ליה עד דלא ילידת ית משה ושרת עליהון רוח נבואה אלדד הוה מתנבי ואמר הא משה מתכניש מן עלמא ויהושוע בר נון משמש משריתא קאי מן בתריה ומדבר עמא בית ישראל ומיעל יתהון לארע כנענאי ומחסין יתה להון מידד הוה מתנבי ואמר הא סלוי סלקין מן ימא וחפיין כל משריתא דישראל ויהוי לעמא לתוקלא ברם תריהון כחדא מתנבין ואמרין הא מלכא סליק מן ארעא דמגוג בסוף יומיא ומכנש מלכין קטרי תגין ואפרכין לובשי שריונין וכל עממיא ישתמעון ליה ומסדרין קרבא בארעא דישראל על בני גלותא ברם קוריס אטומיס להון בשעת אניקין ומקטל כולהון ביקידת נשמתא בשלהובית אשתא דנפקא מתחות כורסי יקרא ונפלין פגריהון על טווריא דארעא דישראל וייתון כל חיות ברא וציפרי שמיא וייכלון גושמיהון ומבתר כדין ייחון כל מתיא דישראל ויתפנקון מן טוורא דאצטנע להון מן שירויא ויקבלון אגר עובדיהון והינון הוון מן סביא דסליקו בפטיקיא כתוביא ולא נפקן למשכנא דאיטמרו למערוק מן רבנותא ואתנביאו במשריתא".


תרגום הכתוב

"וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, בניו של אליצפן בן פרנך שילדה לו אותם יוכבד בת לוי, לאחר שגירש אותה עמרם בעלה, והתחתנה איתו (עם אליצפן), עוד לפני שנולד משה, ושרתה עליהם רוח נבואה. אלדד היה מתנבא ואומר: הנה משה נאסף מן העולם, ויהושע בן נון משמש המחנה יקום אחריו, וינהיג את עם ישראל, ויכניס אותם לארץ הכנעני, ויוריש אותה להם (כל זה לפני שמשה קיבל את הבשורה שלא יכנס לארץ). מידד היה מתנבא ואומר: הנה הסלווקים (היוונים ואח"כ הרומאים) יבואו מן הים (ים התיכון) ויכבשו את כל ארץ ישראל ויהיו לעם ישראל לתקלה. אבל שניהם כאחד היו מתנבאים ואומרים: הנה מלך יקום מארץ מגוג באחרית הימים, ויאסוף סביבו מלכים ושליטים עטורי כתר, ושרים לובשי שריונים, והרבה עמים ישמעו לו, ויערכו מלחמה בארץ ישראל על בני הגלות (המדובר לאחר הקמת המדינה על ידי בני ישראל השבים מן הגולה ארצה, השוו זאת ליחזאל פרקים לח-לט). ואולם כור אטומי יהיה צרתם של ישראל באותה שעה, ויהרוג בהם (בגוג) הקדוש ברוך (במידה כנגד מידה) בשרפת נשמתם בשלהבת אש שתצא מתחת כסא כבוד ה', ויפלו פגריהם על הרי ארץ ישראל, ויבואו כל חיות יער ועופות השמים ויאכלו את נבלתם, ולאחר מכן יקומו כל מתי ישראל, ויתפנקו ממה שהכינו להם קודם ויקבלו שכר על מעשיהם הטובים".

אכן מדהים הדבר עד מאוד. לפני יותר מאלפיים שנה מקבל יונתן בן עוזיאל פירוש ונבואה מנביאים אחרונים ומהילל הזקן על כור אטומי שיהיה לגוג – היא אירן – ועם כור זה שמפיץ מתוצריו חום אדיר, והורג ושורף, ירצה להרוג ולשרוף אותנו, ואז כמידה נגד מידה ישרוף אותם האל.. פלא פלאי פלאות.

ונחזור למשה רבינו. הוא אומנם היה בן בכור, אבל מנישואים שניים של אביו ואימו. מכיוון נולד פג, לאחר שישה חודשי הריון, לא יכלה אימו להחביאו יותר משלושה חודשים, לכאורה עד להשלמת ההיריון, וביקשה ממרים, אחותו של משה שכבר נולדה לה מנישואים ראשונים, להשגיח עליו. בשלושת חודשי הצפנתו קראה לו אימו בשם יקותיאל.


ובדבר שאלות נוספות: ביררנו כאן כי למשה היו שלושה אחים ואחות. חלקם מעמרם, חלקם מיוכבד, חלקם משותפים להם. אם כן מה סדר לידתם? מי גדול ממי? למה קראה לו בת פרעה בשם עברי – משה "כי מן המים משיתהו"? האם הפכה להיות חברת האקדמיה העברית ללשון? למה לא נתנה לו שם מצרי? למשה היו לפחות עוד שמונה שמות: ירד, חבר, יקותיאל, אביגדור, אבי סוכו, אבי זנוח, טוביה, בן נתנאל. מי נתן לו שמות אלו? ועוד שאלות אחרות, על כל אלה באחד ממאמרי הבאים.


ד"ר רמי שקלים, מומחה לקבלה ולנומרולוגיה, המרצה הפופולארי והמבוקש ביותר בארץ בתחומו, מחברם של 12 ספרים בנושאי קבלה ומחשבת ישראל, ועוד מאמרים רבים על הגות חז"ל, מגיש תוכניות ברדיו דרום בימי רביעי בין השעות 22.00-24.00 ועונה לשאלות מאזינים/ות בתחום של קבלה ונומרולוגיה. להזמנות ספרים והרצאות ניתן להתקשר לפלאפון: 0505-249215

מייל: shkalim.rami@Gmail.com


32 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פסח על פי הקבלה

חג הפסח הוא החג הראשון מבין שלושת הרגלים, והוא זמן גאולת עם ישראל משעבוד מצרים. יציאת מצרים הייתה מאורע כביר מאוד בתולדות עם ישראל, בו יצא העם מעבדות לחרות, מיגון לשמחה, מאפלה לאורה וחיזק לאורך כול הד

תיקון ליל שבועות

"חכמי הסוד תקנו סדר לימוד לכל ליל שבועות, שבו משולבים תורה שבכתב עם תורה שבעל פה ודברים מן הזהר, וגם סדר תרי"ג מצוות בקצרה. ותיקון זה הוא על פי מאמר הזהר המפליג מאד בשבח הנעור בלילה זה ומצפה לשעת קבלת

כיצד עבר ראש השנה מחודש ניסן לחודש תשרי

על פי התורה, חודש ניסן הוא החודש הראשון בשנה, ונקרא 'ראש חדשים': "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה" (שמות יב,ב). לעומתו עומד חודש תשרי הנקרא 'ראש השנה'. ב

Comments


bottom of page