top of page
  • תמונת הסופר/תRami Shkalim

סוד האותיות על פי ספר הזוהר

ספר הזוהר הוא ספר הקבלה העיקרי והחשוב ביותר בין ספרי הקבלה. התגלותו, לראשונה בספרד, לא הייתה רציפה, והתרחשה בין השנים 1280-1320 תוך פרסום קטעים שונים ממנו. בתקופת הזוהר של הקבלה בצפת, במחצית השניה של המאה ה16, נתגלו עוד קטעים עלומים של הזוהר הנקראים "זוהר חדש" המכיל גם הוא פירושים על פרשיות השבוע לצד חטיבה הנקראת 'מדרש הנעלם' על המגילות: שיר השירים ואיכה, וכן חטיבה הנקראת "סתרי תורה". כל אלה הם חלק מספר הזוהר המקורי שלא היו ידועים עד אז. בסך הכול מכיל הזוהר, בדומה לתנ"ך, 24 ספרים, שהם חטיבות פנימיות, ואלו דנים בסוד בריאת העולם, סוד האותיות, ביאור התורה ומצוותיה ועוד נושאים רבים. יהודי ספרד שגורשו בשנת 1492, הפיצו את ספר הזוהר למקומות אליהם הגיעו: מרוקו, איטליה, צרפת, טורקיה ועוד, וכך נודע שמעו של הזוהר בעולם. מצד קדושתו נחשב ספר הזוהר על ידי רבים לשני בקדושתו לאחר קדושת התורה, בייחוד על ידי יהודי ספרד ומזרח, והלומדים בו עושים זאת בדחילו ורחימו.

התורה, כידוע מתחילה באות ב' – בראשית. ונשאלת השאלה מדוע לא התחילה התורה באות א' המסמלת התחלה חדשה אלא באות ב' שאינה מסמלת לכאורה שום התחלה. בזוהר מופיעים מספר מאמרים על סוד האותיות ובהם דיון ער על סוגיה זו. אחד המאמרים המרתקים נקרא: "מאמר אותיות דרב המנונא סבא" (זוהר, חלק א, דף ב, עמוד ב). במאמר זה מתאר רב המנונא סבא שיחה מרתקת שהתרחשה בשמים, קודם בריאת העולם, בין הקב"ה לבין האותיות, באשר אלה האחרונות ביקשו מן האל, כל אחת ואחת בתורה, שאיתה יתחיל האל את בריאת העולם. לבסוף, כידוע, החליט האל להתחיל את בריאת העולם באות ב'. במאמר זה אביא בתחילה את השיחה שהתנהלה בשמים עם האותיות: ת', ש', ר', ק'. להלן נראה כי השיחה התחילה מן האות האחרונה ת' והסתיימה באות הראשונה א'.

את המאמר אביא בתרגום לעברית, בקיצורים והשמטות מתבקשות. התוספות והביאורים בסוגריים הם ממני, ונועדו להקל על הבנת הקטע :

"כשביקש הקדוש ברוך הוא לעשות (לברוא) את העולם, היו כל האותיות סתומות (היו קיימות באופן רוחני ונעלם בנבכי הספירות), ואלפיים שנה קודם שברא את העולם היה הקדוש ברוך הוא מסתכל בהן ומשתעשע בהן. וכשבקש לברוא את העולם באו כל האותיות לפניו מסופן לראשן.


האות ת

החלה אות ת להיכנס בראש. אמרה: רבון העולמים, רצונך לברוא בי את העולם, שאני חותם הגושפנקה שלך: אמ"ת (האות ת' מופיע במילה אמת שהיא חותמו של הקב"ה) , ואתה נקרא אמ"ת, יאה למלך לפתוח באות אמ"ת ולברוא בי את העולם. אמר לה הקדוש ברוך הוא: נאה את וזכאית את, אבל אין את ראויה לברוא בך את העולם, הואיל ועתידה את להיות רשומה על מצחות אנשים צדיקים שקיימו את התורה מאל"ף ועד ת"ו, וכשיגיע זמנם למות, ימותו באות ת שלך, ועוד: שאת החותם של המילה מות (סוף המילה מות הוא באות ת), הואיל וכך, אין את ראויה לברוא בך את העולם. מיד יצאה.


האותיות ש, ר, ק

נכנסה אות ש לפניו. אמרה לפניו: ריבון העולמים, רצונך לברוא בי את העולם, שבי נקרא שמך שד"י, ויאה לברוא את העולם בשם קדוש, אמר לה: נאה את וטובה את ואמת את, אבל הואיל ואותיות הזיוף (אותיות ק"ר המורות על סטרא אחרא: ק – קליפה, ר – רע, סמוכות הן לאות ש', וצירוף שלושתן היא המילה: שקר) נוטלות אותך להיות עימן, איני רוצה לברוא בך את העולם, ששקר לא יתקיים אלא אם אותיות ק"ר יטלו אותך. מכאן: מי שחפץ לומר שקר, יטול יסוד של אמת בראשונה ואחר כך יקים לו יסוד של שקר, שהרי אות ש אות אמת היא, אות אמת של האבות, שנתייחדו בה (לאות ש יש שלושה ראשים הרומזים לשלושת האבות, האותיות ק"ר הן אותיות הנראות לצד הרע, וכדי להתקיים הן נוטלות אות ש ביניהן ויש קש"ר (או שק"ר, כלומר: אות ש' נחשבת לאות קדושה, אך בהצטרפה לאותיות ק' ר' נוצרת המילה שקר, ולכן שלושת אותיות אלו פסולות לברוא בהן את העולם). כיוון שכך יצאה מלפניו.


המשך המאמר ממשיך באות צ. מן המאמר נראה כי האל לא דיבר כלל עם האותיות ר' ק', שכן אלו בשמען את דעת האל עליהן בדברו עם האות ש', הבינו את ה"רמז", שהן לא רצויות, ולא נכנסו אליו כלל. במאמרי הבא אביא את המשך המאמר.


ד"ר רמי שקלים, מומחה לקבלה ולנומרולוגיה, המרצה הפופולארי והמבוקש ביותר בארץ בתחומו, מחברם של 12 ספרים בנושאי קבלה ומחשבת ישראל, ועוד מאמרים רבים על הגות חז"ל, מגיש תוכניות ברדיו דרום בימי רביעי בין השעות 22.00-24.00 ועונה לשאלות מאזינים/ות בתחום של קבלה ונומרולוגיה. להזמנות ספרים והרצאות ניתן להתקשר לפלאפון: 0505-249215

מייל: shkalim.rami@Gmail.com


40 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פסח על פי הקבלה

חג הפסח הוא החג הראשון מבין שלושת הרגלים, והוא זמן גאולת עם ישראל משעבוד מצרים. יציאת מצרים הייתה מאורע כביר מאוד בתולדות עם ישראל, בו יצא העם מעבדות לחרות, מיגון לשמחה, מאפלה לאורה וחיזק לאורך כול הד

תיקון ליל שבועות

"חכמי הסוד תקנו סדר לימוד לכל ליל שבועות, שבו משולבים תורה שבכתב עם תורה שבעל פה ודברים מן הזהר, וגם סדר תרי"ג מצוות בקצרה. ותיקון זה הוא על פי מאמר הזהר המפליג מאד בשבח הנעור בלילה זה ומצפה לשעת קבלת

כיצד עבר ראש השנה מחודש ניסן לחודש תשרי

על פי התורה, חודש ניסן הוא החודש הראשון בשנה, ונקרא 'ראש חדשים': "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה" (שמות יב,ב). לעומתו עומד חודש תשרי הנקרא 'ראש השנה'. ב

Comments


bottom of page