top of page
  • תמונת הסופר/תRami Shkalim

סיפורים וגילויים חדשים על הצדיק בבא סאלי – מאמר ב

במאמרי הקודם כתבתי על הבבא סאלי ועל הגלויים המרתקים אודותיו שסיפר לי משמשו ביבנה רבי שלום שיטרית. במאמר המשך זה אני מביא עוד גילויים עליו.

בהיותו נער רך, עלה בגפו ר' שלום שיטרית לארץ ישראל. עלייתו הייתה במסגרת עליית הנוער. את לימודיו התיכוניים עשה בכפר הרואה. את מגוריו קבע ביבנה. בהיות בן עשרים ושש והוא כבר נשוי, נפטרה עליו אימו האהובה. עברו שבועיים, ובבא סאלי שכבר גר ביבנה, הזמין את מתפללי בית הכנסת לסעודה בביתו. בין הבאים לבית הרב היו גם חמשת אחיו של ר' שלום. אבל הוא סירב ללכת בשל האבל הכבד בו היה שרוי על פטירת אימו. בהגיעם לבית הרב, פנה הרב באופן מפתיע ליהודה, אחיו של ר' שלום, ואמר לו: יש לך עוד אח אחד, הקטן שבחבורה, לך תקרא לו שיבוא אלי. יהודה הנדהם מגילוי רוח הקודש של הרב, מיהר לביתו של אחיו, ר' שלום, ואמר לו כי בבא סאלי מזמינו לביתו. לאחר הפצרות נתרצה ר' שלום והגיע לבית הרב, שם עודד אותו הרב וביקש ממנו להגיע אליו כול יום. מאותו יום לא סרה ידו של ר' שלום מידו של הבבא סאלי. בשעות היום עבד בבניין בעבודת הטפסנות ומשעה 15.00 ועד לשעה 23.00 שימש את הרב. בשעות היום משמשו של הרב היה ר' יצחק אטיאס.

ר' שלום ראה יום יום ניסים ונפלאות שעשה הבבא סאלי. תקצר היריעה מלספר את כולם, הנה כמה סיפורי ניסים שסיפר לי:

א) בערב היום השלישי למלחמת ששת הימים, נסער לפתע הבבא סאלי וביקש מר' שלום שייקח אותו לגג הבית. ר' שלום הוליך את בבא סאלי לכיוון הגג, וניסה לפתוח את הדלת המוליכה לגג, אבל חרף כל מאמציו סירבה הדלת החלודה להיפתח. בבא סאלי ביקש מר' שלום לסור הצידה, ניגש לדלת, הדף אותה קלות והיא נפתחה. הם עלו על הגג, ולפתע השתטח בבא סאלי מלוא פניו על רצפת הגג, והחל להתפלל לזעוק ולבכות. לר' שלום הנדהם אמר כי ברגעים אלה יורים חיילי צ.ה.ל בטעות על חיילינו, ולא מבחינים בטעות. ואומנם למחרת היום התברר כי עשרות חיילים נהרגו בהתקפה בה חיילי שריון של צ.ה.ל ירו בטעות על חיילים אחרים.

ב) יום אחד פנה לפתע בבא סאלי לר' שלום ואמר לו: צא החוצה לקצה הרחוב, יש שם קבוצה של שמונה אנשים העושים דרכם אלי. הם רוצים לבקש ממני ברכה, תגיד להם כי אינני רוצה לראות אותם. ר' שלום יצא החוצה, ונדהם לראות כעבור דקה שמונה חרדים העושים דרכם לבית הרב. התברר שהם אנשי עסקים המתגוררים בצרפת, והגיעו במיוחד לארץ כדי לקבל ברכה מן הבבא סאלי ולתרום לו בעין יפה. ר' שלום פנה אליהם ואמר כי אין טעם להיכנס אל הרב מכיוון שהוא מסרב לראותם. החל ויכוח ביניהם, ולבסוף נכנסו בכוח לבית הרב, ובבא סאלי אמר להם שהוא יודע שהם תעשיינים עשירים החיים בצרפת והגיעו אליו לקבל ברכה ולתרום לו, אבל אין הוא חפץ בכספם מכיוון שהמכונות במפעל שלהם עובדים עשרים וארבע שעות, כל השנה, כולל שבתות, חגים ויום הכיפורים. לא הועילו הבקשות, התחינות וההסברים כי גויים הם המפעילים את המכונות, הרב סירב לברכם לקבל מהם כסף, כי לדבריו הכסף מגיע מחילול שבת.

ג) יום אחד פנה לפתע הבבא סאלי לר' שלום ואמר לו: בזה הרגע נפטר פלוני בקרית גת שהיה תלמידי, קח אותי לביתו לניחום אבלים. מה רבה הייתה הפתעת המשפחה כשבבא סאלי הופיע לפתע בביתם לניחום אבלים, ומה רבה הייתה הפתעת ר' שלום כשנוכח לדעת כי הרב ידע את רגע הפטירה.


ביקשתי מר' שלום שייקח אותי לבית בו התגורר בבא סאלי ביבנה. עברו כבר כמעט חמישים שנה מאז, הסביבה השתנתה, בתים הוקמו, צמחיה עבותה נכרתה, הרחובות שינו את שמם, ור' שלום התקשה למצוא את הבית. והשכנים, זה אומר בכה וזה אומר בכה. השכנה התימניה אומרת: היה גר כאן, וכנגדה צועקת השכנה המרוקאית כי גר בבלוק אחר. עוד התברר כי שם הרחוב השתנה מאז, בתחילה נקרא רחוב חג'ג, ועתה הכול שונה. לאחר חיפוש ובירור נמצא כי רח' חג'ג שינה את שמו לרח' חבצלת. לבסוף הגענו לבית בו גר הרב. הבית נמצא ברח' חבצלת 2א, קומה ב.

נסעתי עם ר' שלום לציון הבבא סאלי בנתיבות, וכל הדרך סיפר לי על נסים ונפלאות שראה אצל הרב. בהגיענו למקום הציון, נכרה התרגשות גדולה על פניו. אמר שתמיד הוא מתרגש כשהוא מגיע לציון. ערכנו תפילות במקום ואחר כך ערכנו סעודת מצווה, במהלכה סיפר לי ר' שלום שיטרית את סיפור חייו המרתק, ועוד נפלאות שראה אצל הבבא סאלי.


הסיבה לעזיבת בבא סאלי את יבנה

נסיבות עזיבתו של בבא סאלי את יבנה לא היו פשוטות, ולא בשמחה עזב את יבנה. קיימות על כך לפחות שתי גרסאות. על פי הגרסה הראשונה, עקירתו מיבנה נגרמה בעטיה של פגישה שהייתה לו עם אחד מראשי הציבור ביבנה שאת שמו אני נמנע מלהביא כאן. בפגישה שנסבה על ענייני הציבור וכללה דברי תורה, שמע בבא סאלי מאדם זה מילה שהשתמע ממנה אבק של גנות כנגד אחד מגדולי ישראל. בבא סאלי שהיה חרד על כבוד גדולי התורה, נחרד מלשון הרע ששמע, לא השתהה, ובאותו יום ארז את מיטלטליו והודיע לבני ביתו כי הוא מבקש לעבור מיבנה. "איני יכול לדור כאן מעתה".

כדי לחדד את פרטי הסיפור הנ"ל שהוא, כאמור, הגרסה הראשונה, אציין כי ביבנה היה אז כולל לאברכים. ראש הכולל היה תלמיד חכם מופלג ויחסי ידידות נרקמו בינו לבין הבבא סאלי. פעמים רבות פקד ראש הכולל את ביתו של הבבא סאלי, שוחח עימו בדברי תורה, והתייעץ עימו בכל הנוגע לתקנות והנהגות הישיבה, ולבעיות שונות שהתעוררו, ותמיד ביקש את ברכת הבבא סאלי להצלחת הכולל ותלמידיו הן ברוחניות והן בגשמיות. באחד מביקוריו אצל הבבא סאלי סיפר כמנהגו על הלימודים בכולל, אמר שתלמידיו לומדים גמרא עם פירוש הראשונים והאחרונים, ולומדים גם הלכות. בתוך דבריו אמר ראש הכולל לבבא סאלי כי ההבדל בין שיטת הגאון מוילנה לשיטת הבעל שם טוב הוא שהגאון מוילנה הבין את הסוגיות וירד לעומקם יותר טוב מהבעל שם טוב. כדבריו: "ההבדל בין שיטת הלימוד של רבינו הגר"א (הגאון מוילנה) והרב הקדוש הבעל שם טוב הוא, שהגר"א ירד לעומקם של דברים וידע לעמוד על כל התורה כולה כפי שרואים בבירור מביאורו על השולחן ערוך. לעומת זאת, הבעל שם טוב לא ירד לעומק ההלכה ומכמני התורה".

דברים אלו של ראש הכולל גרמו לסערה ולזעזוע בנפשו של הבבא סאלי. אומנם החריש כששמע את הדברים ולא אמר מילה, מפאת כבודו של ראש הכולל. כאשר יצא הרב מן הבית פנה הבבא סאלי לבני ביתו ואמר: " בעיר שכך מדברים על קודש הקדשים, אור שבעת הימים, מרן ורבן הבעל שם טוב זיע"א, אסור לגור בה".

עוד באותו יום נטל את חפציו ויצא מיבנה. לא הועילו תחינותיו והפצרותיו של חתנו, רב העיר, המרא דאתרא, רבי אברהם אבוחצירא. הוא שב ואמר: "במקום שמדברים שלא בדרך ארץ על רבינו קודש הקדושים אסור לגור".

על פי הגרסה השנייה, הדירה שקיבל למגורים ביבנה הייתה מאוד קטנה, ולא היה בה מקום לאכסן את משפחתו הענפה ואת ספריו הרבים. לא הועילו ההשתדלויות שעשו אנשי העיר, וביניהם מי שהיה בעברו ראש מועצת יבנה ר' שלמה מלכה זצ"ל אצל ראש העיר דאז מר דואני ז"ל לשפר את מקום מגורי הרב. קצרה ידו של מר דואני לסייע, אף שהשתדל בכך כול מאודו. לא נמצא מקום מגורים ראוי לרב ביבנה, ולבסוף עבר להתגורר באשקלון ואחר כך לנתיבות.

תהה זכותו של הבבא סאלי, צדיק יסוד עולם, למגן עלינו.


ד"ר רמי שקלים, מומחה לקבלה ולנומרולוגיה, המרצה הפופולארי והמבוקש ביותר בארץ בתחומו, מחברם של 12 ספרים בנושאי קבלה ומחשבת ישראל, ועוד מאמרים רבים על הגות חז"ל, מגיש תוכניות ברדיו דרום בימי רביעי בין השעות 22.00-24.00 ועונה לשאלות מאזינים/ות בתחום של קבלה ונומרולוגיה. להזמנות ספרים והרצאות ניתן להתקשר לפלאפון: 0505-249215

מייל: shkalim.rami@Gmail.com


123 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פסח על פי הקבלה

חג הפסח הוא החג הראשון מבין שלושת הרגלים, והוא זמן גאולת עם ישראל משעבוד מצרים. יציאת מצרים הייתה מאורע כביר מאוד בתולדות עם ישראל, בו יצא העם מעבדות לחרות, מיגון לשמחה, מאפלה לאורה וחיזק לאורך כול הד

תיקון ליל שבועות

"חכמי הסוד תקנו סדר לימוד לכל ליל שבועות, שבו משולבים תורה שבכתב עם תורה שבעל פה ודברים מן הזהר, וגם סדר תרי"ג מצוות בקצרה. ותיקון זה הוא על פי מאמר הזהר המפליג מאד בשבח הנעור בלילה זה ומצפה לשעת קבלת

כיצד עבר ראש השנה מחודש ניסן לחודש תשרי

על פי התורה, חודש ניסן הוא החודש הראשון בשנה, ונקרא 'ראש חדשים': "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה" (שמות יב,ב). לעומתו עומד חודש תשרי הנקרא 'ראש השנה'. ב

コメント


bottom of page