top of page
  • תמונת הסופר/תRami Shkalim

מזל וסגולה בחודש העברי

כל הקורא בעיון את התלמוד, המדרשים, ספרי קבלה, וספרים נוספים של גדולי ישראל לדורותיהם, ימצא בדבריהם התייחסות גדולה לענייני אסטרולוגיה, מזלות וסגולות. די לציין כאן בקצרה מספר מקורות מן תלמוד לעניינים אלו: מסכת שבת קכט, ע"ב; תלמוד בבלי, מסכת שבת קנו, ע"א;  מסכת בבא מציעא קו, ע"ב; מסכת ראש השנה יא, ע"ב; ועוד הרבה. חלק מחז"ל טענו שמזל האדם נגזר מהיום בשבוע בו נולד האדם, חלק אחר טען שהמזל קשור לשעה שבה נולד האדם, חלק אחר טען שלכל יום מימי החודש יש מזל מיוחד. חלק מחז"ל יצאו כנגד התפיסה זו, ואמרו כי בכל עניינים אלו יש חשש איסור לא תעשה מן התורה שנאמר: "לא תנחשו ולא תעוננו" (ויקרא יט, כו), ופירש רש"י (שם): "לא תעוננו - לשון עונות ושעות, שאומר יום פלוני יפה להתחיל מלאכה, שעה פלונית קשה לצאת". רבי עקיבא גם הוא מתייחס לעניין זה: "תנו רבנן: מעונן וכו`, רבי עקיבא אומר: זה המחשב עתים ושעות, ואומר: היום יפה לצאת, למחר יפה ליקח" (מסכת סנהדרין סה, ע"ב). דברים אלו מפרש רש"י כך: "המחשב עתים ושעות - לשון מעונן כמו בעל עונות, שמבחין את עונה, ואומר: היום יפה לצאת לדרך ויצליח, למחר יפה ליקח מקח וישתכר בו הלוקחו". ובכל זאת היו רבים מחז"ל שהאמינו וכתבו על דברים אלו.


מן הראוי לציין כאן, כי בקרב חז"ל התקיים ויכוח ער בעד ונגד האמונה והתפיסה, האם הקב"ה ברא מזל, והוא המזל שולט על עם ישראל, או שעם ישראל מעל המזל ונשלט ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא: "רבי חנינא אומר: מזל מחכים, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. רבי יוחנן אמר: אין מזל לישראל" (תלמוד בבלי, מסכת שבת קנו, ע"א).


במאמר זה אביא את השיטה הטוענת למזל מיוחד לכל אחד מימי החודש העברי. שיטה זו הופיע לראשונה בספר קבלי קדום בשם: "ספר העתידות והחיזיון", והועתק משם לספרי קבלה אחרים כגון: "נפלאים מעשיך", "ספר סידורא דסידרא", "ספר העתידות", "ספר החיזיון", "ספר מראה הילדים", ועוד.


יום א' בחודש


יום טוב מאוד, ביום זה נבראו אדם וחוה, מי שנולד ביום זה יהיה בעל הרבה מזל, ביום זה מתקבלת התפילה מייד. סגולת יום זה: לתת צדקה, להתפלל על החולים, על עקרות, על הבנים והבנות, אמירת תהלים ביום זה חשובה ביותר.


יום ב' בחודש


הנולד ביום זה יהיה דומה לאמו בטבעו ובתכונותיו, יום של רפואה ובשורה טובה לחולים.


יום ג' בחודש


יום עם אנרגיות נמוכות, הנולד ביום זה יהיה עצבני ועם נטייה למחלות שונות, בייחוד אפילפסיה. אם חלה ביום זה עליו לדאוג מאוד לבריאותו, חשוב לתת ביום זה צדקה לפדיון נפש, וכן לקנות תשמישי קדושה כגון: מזוזות, תפילין, טלית, ספרי קודש וכד'.


יום ד' בחודש


יום עם בשורה לאושר בחיי הנישואין לזוגות הנישאים ביום זה. אבל לא קל לענייני מחלות. הנופל למשכב ביום זה יתקשה להירפא. תינוק שנולד ביום זה צריך שמירה גדולה מעין הרע, מחלות ושאר מרעין בישין.


יום ה' בחודש


ביום זה נולד קין, יום עם אנרגיות שליליות מאוד והרבה קשיים בעבודה ובמשא ומתן.


יום ו' בחודש


הנולד ביום זה יהיה אדם קשה, בעל מריבות ומחלוקות, עם נטייה לאכזריות. יום עם בשורה טובה לחולים, רצוי מאוד לקרוא תהלים ביום זה.


יום ז' בחודש


הנולד ביום זה יאריך ימים, יום טוב עם אנרגיות טובות, רצוי לתת צדקה ביום זה.


יום ח' בחודש


ביום זה נולד מתושלח שהיה צדיק גדול, יום טוב מאוד עם אנרגיות מעולות לצאת מצרות כלכליות, משפחתיות, אישיות וכד'. סגולת היום: לקרוא לפני תפילת מנחה שבע פעמים את פרשת העקדה, ושלוש פעמים את פיטום הקטורת, העושה זאת יראה נסים ונפלאות.


יום ט' בחודש


ביום זה נולד למך בנו של מתושלח. סגולת היום נמצאת בשעות הבוקר המאוד מוקדמות, באשמורת הבוקר, אז יש אנרגיות מאוד גבוהות. בקשות ותפילות בשעה זו מתקבלות מייד.


יום י' בחודש


ביום זה החל נח לבנות את התיבה. הנולד ביום זה יאריך ימים באושר, הנמצא במשפט יצליח ביום זה. סגולת היום: לבדוק מזוזות ותפילין, והעושה את יאריך ימים.


יום יא' בחודש


ביום זה נולד שת, בנם השלישי של אדם וחוה. יום עם אנרגיות טובות לחשוכי בנים -  עקרים ועקרות, יום טוב לקבל ברכות מכל אדם ובייחוד מצדיקים. יום טוב לסעודת מצווה.


יום יב' בחודש


יום טוב מאוד לעסקים, ולכל ענייני עבודה ומסחר, יום עם אנרגיות רפואיות טובות לחולים, יום בו הטובל במקווה ומתפלל, או הצם ומתפלל, כל בקשותיו מתקבלות מייד.


יום יג' בחודש


יום בו אסור בתכלית להסתפר, להסתרק ולסדר את השער, וכן אסור ביום זה לצבוע שער, לשים ז'ל וכד'.


אם יקבל אורחים לביתו ביום זה, יקרעו ויתבטלו כל הגזרות כנגדו ומזלו הטוב יפתח.


יום יד' בחודש


ביום זה בירך נח את בניו. הנולד ביום זה יאריך ימים ויהיה אדם מאוד מיוחד, או צדיק גדול.


יום טו' בחודש


ביום זה בלבל ה' את הלשונות בבבל. יום עם אנרגיות שליליות העלולות להוביל למריבות ולמחלוקת. סגולת היום ללמוד מסכת סוכה לקיים את הכתוב: "תַּסְתִּירֵם בְּסֵתֶר פָּנֶיךָ מֵרֻכְסֵי אִישׁ תִּצְפְּנֵם בְּסֻכָּה מֵרִיב לְשֹׁנוֹת" (תהלים לא, כא), ואז ינצל מצרות.


יום טז' בחודש


ביום זה נולד נחור, אחיו של אברהם אבינו. יום טוב לחתונה, יום טוב להחלמה ממחלות, יום טוב לנולדים בו. סגולת היום: לקרוא את כל ספר ויקרא ואז יצליח בכל מעשיו.


יום יז' בחודש


ביום זה אסור להסתפר ולהתרחץ בשעות היום. החולים נמצאים ביום זה באנרגיות נמוכות, הנולדים ביום זה יהיו עם בעיות עיניים. סגולת היום: לקרוא בספר בו מופעים כל תרי"ג המצוות, וגם שבע מצוות נוספות שהוסיפו חכמים, ובסך הכל 620 מצוות כמניין: "כתר", והעושה זאת יזכה שיקרע רוע גזר דינו ויזכה לחיים ארוכים וטובים. 


יום יח' בחודש


ביום זה נולדו יעקב ועשיו. הנולד ביום זה יהיה בעל מזל טוב. סגולת יום זה: לקרוא את כל ספר שופטים, ואז במשך כל החודש ינצל מעין הרע, משנאה ומקנאה.


יום יט' בחודש


ביום זה התחתן יצחק עם רבקה. יום זה נחשב לטוב מאוד לכל ענייני עבודה ועסקים. הנולד ביום זה יהיה יפה תאר. סגולת יום זה: כל תפילה שיתפלל האדם ביום זה לאחר קריאת תהילים ופרשת העקדה תתקבל תוך שלושה ימים.


יום כ' בחודש


ביום זה בירך יצחק את יעקב. טוב לתת צדקה ביום זה, לעשות סעודת מצוה לקבל ברכה מתלמיד חכם.


יום כא' בחודש


יום עם אנרגיות שליליות, יום עם פוטנציאל למריבות ומחלוקות, ויש שעה ביום זה הנחשבת מאוד לא טובה ומזיקה. סגולת יום זה: לקרוא פיטום הקטורת, פרשת עקדת יצחק (ספר בראשית, פרק כב), ופרשת המנורה (ספר שמות, פרק כה).


יום כב' בחודש


ביום זה נולד יוסף הצדיק. יום טוב לכל דבר, אבל אם הפילה אישה ביום זה, נחשב הדבר למזל רע באופן כללי, בין היתר תתקשה להתעבר שוב פעם. מחצות היום הופכים האנרגיות לחיוביות יותר.


יום כג' בחודש


ביום זה נולד בנימין, נחשב ליום טוב. סגולת יום זה: לעקרים ועקרות כדאי ללמוד את הספרים שמואל א', ב', להתפלל לבנים ובנות והתפילה תתקבל.


יום כד' בחודש


יום עם אנרגיות שליליות. אדם שנולד ביום זה ימות במיתה קשה. ביום זה שולט עין הרע בעוצמה חזקה. סגולת יום זה: לתת צדקה כדי להמתיק את הדינים של יום קשה זה.


יום כה' בחודש


יום עם אנרגיות שליליות. רצוי לא להסתפר ולהתרחץ ביום זה. הנולד ביום זה ימות מפגיעה של ברזל או מתכת כלשהיא. רצוי לא לעשות פעולה חשובה ביום זה. אם בכל זאת חייב אדם לעשות פעולה ביום זה, אז הסגולה להמתיק את היום: יקרא תחילה את החלק הרביעי של ספר תהלים המחולק לחלקים, ופרק קיט' בתהלים באותיות שמו, ואז יתמתק הדין, ויוכל לעשות את עבודתו.


יום כו' בחודש


ביום זה קרע משה את הים, יום טוב ומוצלח לעבודה ולעסקים. טוב לקרוא ביום זה את ספר יונה. סגולת יום זה: אישה בהריון המתקשה בלידתה, תיתן צדקה ביום זה ותלד בשלום.


יום כז' בחודש


יום טוב עם אנרגיות חיוביות. טוב לעבודה ולעסקים. מחצות היום מתגברת האנרגיה החיובית, ותפילה בשעות אלו תתקבל ברצון ובמהרה.


יום כח', כט', ל' בחודש


שלושה ימים אחרונים אלו של החודש שווים בערכם. טוב להרבות בימים אלו בתפילה, בצדקה, בצום, בקריאת תהלים, בתענית דיבור ובטבילה במקוה, ואז לבקש את בקשותיו.


 


ד"ר רמי שקלים, מומחה לקבלה ולנומרולוגיה, המרצה הפופולארי והמבוקש ביותר בארץ בתחומו, מחברם של 12 ספרים בנושאי קבלה ומחשבת ישראל, ועוד מאמרים רבים על הגות חז"ל, מגיש תוכניות ברדיו דרום בימי רביעי בין השעות 22.00-24.00 ועונה לשאלות מאזינים/ות בתחום של קבלה ונומרולוגיה.


להזמנות ספרים והרצאות ניתן להתקשר לפלאפון: 0505-249215

מייל: shkalim.rami@Gmail.com

105 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פסח על פי הקבלה

חג הפסח הוא החג הראשון מבין שלושת הרגלים, והוא זמן גאולת עם ישראל משעבוד מצרים. יציאת מצרים הייתה מאורע כביר מאוד בתולדות עם ישראל, בו יצא העם מעבדות לחרות, מיגון לשמחה, מאפלה לאורה וחיזק לאורך כול הד

תיקון ליל שבועות

"חכמי הסוד תקנו סדר לימוד לכל ליל שבועות, שבו משולבים תורה שבכתב עם תורה שבעל פה ודברים מן הזהר, וגם סדר תרי"ג מצוות בקצרה. ותיקון זה הוא על פי מאמר הזהר המפליג מאד בשבח הנעור בלילה זה ומצפה לשעת קבלת

כיצד עבר ראש השנה מחודש ניסן לחודש תשרי

על פי התורה, חודש ניסן הוא החודש הראשון בשנה, ונקרא 'ראש חדשים': "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה" (שמות יב,ב). לעומתו עומד חודש תשרי הנקרא 'ראש השנה'. ב

Comments


bottom of page